Zahtjev za registracijom dobavljača

Zahtjev za registracijom kupca

Detaljne upute za registraciju možete pronaći ovdje
Podaci za prijavu na portal (login) i komunikaciju
e-mail korisnika
Ime i prezime korisnika
Broj telefona osobe za kontakt
Podaci o tvrtki
Puni naziv tvrtke kako je registrirana na Trgovačkom sudu
Država sjedišta tvrtke
Grad sjedišta tvrtke
Grad sjedišta tvrtke
Ulica tvrtke
Vremenska zona korisnika
Osobni identifikacijski broj tvrtke
Odaberite jednu ili više djelatnosti Vaše tvrtke prema NKD-u i jednu ili više kategorija proizvoda koje nudite prema CPV-u.

Odabrana djelatnost ili kategorija proizvoda pojavit će se u dijelu 'Odabrane kategorije', a ovo polje će ostati prazno kako bi mogli unijeti novi NKD ili CPV.

Barem jedna NKD kategorija je obavezna!
Odaberite ili unesite ključne riječi koje najbolje opisuju proizvode ili usluge koje nudite.

Odabirom ili unosom ključne riječi, ista ključna riječ će se pojaviti u polju 'Odabrane kategorije',
a ovo polje će ostati prazno kako bi mogli odabrati ili unijeti novu ključnu riječ.
Naziv Tip
Vaš preferirani jezik komunikacije
Odabir tvrtke kupca
Poziv na registraciju
Ime i prezime osobe koja Vas je pozvala na registraciju
Zahtjev za odobravanjem će biti poslan firmi koju ste odabrali. Biti ćete obaviješteni putem e-maila o rezultatu provjere.
Certifikati i ostali dokumenti
Ovdje možete priložiti izvod iz sudskog registra. Možete dodati slike, prezentacije, certifikate ili razne druge dokumente.
Odaberite datoteke za slanje
Naziv dokumenta
Opis dokumenta
Odaberi datoteku za slanje
Sigurnosna provjera Captcha

Ova sigurnosna provjera potrebna je radi zaustavljanja zloupotrebe portala od strane automatiziranih programa. Molimo Vas sljedite instrukcije navedene u polju ispod radi potvrde da registraciju ne provodi automatizirani program. Provjera se može provoditi na više načina ali obično morate kliknuti unutar kvadrata i ostati s pokazivačem miša nad kvadratom dok ne dobijete povratnu informaciju da ste uspješno potvrđeni. U nekim slučajevima tražiti će Vas da odaberete sve slike koje sadrže zadani objekt, ili da upišete tekst.

Opći uvjeti i Pravila privatnosti
Kontaktirajte svog administratora

e-mail:
Ime i prezime:
Broj telefona:
Broj mobitela:

Slažem se da me administrator
kontaktira na ovu e-mail adresu