Usluga implementacije nadzora ICT sustava

Informacije natječaja

Početno vrijeme davanja ponuda
29.11.2023. 15:30 CET
Završno vrijeme davanja ponuda
05.12.2023. 10:00 CET
Preostalo vrijeme
--d --h --m --s
Status
Ponude otvorene
Tvrtka
Grad Rijeka

Priloženi dokumenti kupca

Poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
PRILOG_1._Ponudbeni_list.docx
PRILOG_2._Tehnicke_specifikacije.pdf
PRILOG_3._Popis_mreznih_uredaja__sigurnosnih_uredaja__posluzitelja__baza__aplikacija.pdf
PRILOG_4._Troskovnik.xlsx
PRILOG_5._Izjava_o_dostupnosti_tehnicke_podrske.docx
PRILOG_6._Izjava_o_raspolaganju_teh._strucnjacima.docx
PRILOG_7._Prijedlog_ugovora.pdf
Obavijest_o_odabiru_s_prilozima.pdf
Grad Rijeka, Upravni odjel za opće poslove, Odsjek za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda s pripadajućim prilozima.

Sve izmjene i dopune Poziva za dostavu ponuda i njegovih priloga, kao i sve druge bitne informacije u roku za dostavu ponuda Stručno povjerenstvo za predmetni postupak nabave objavit će na isti način kako je dostavljen i osnovni Poziv te se pozivaju gospodarski subjekti da u roku za dostavu ponuda prate objave Naručitelja.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 05.12.2023. godine do 10:00 sati.
Usluga implementacije nadzora ICT sustava
Procijenjena vrijednost
16.000,00
# Količina Slika Ukupna cijena bez PDV-a
1
1,00 komplet


UKUPNO:

0,00

Dokumenti