Nabava usluge najma uređaja i upravljanje ispisom - 1. krug RFx-a

RFx informacije

Početno vrijeme davanja ponuda
17.06.2019. 14:35 CET
Završno vrijeme davanja ponuda
03.07.2019. 11:00 CET
Status
Ponude otvorene
Tvrtka
Pleter-usluge

Priloženi dokumenti kupca

Dokumentacija_o_nabavi_-_usluga_najma_uredaja_i_upravljanja_ispisom_NOVO.pdf
Tehnicke_specifikacije_i_opis_predmeta_nabave
Poštovani,

pozivamo Vas na dostavu ponude za uslugu najma uređaja i upravljanje ispisom prema Dokumentaciji i Tehničkoj specifikaciji i opisu predmeta nabave dostavljenoj u prilogu.

Ponuditelj je obvezan ponuditi uređaj / uređaje i program sukladno minimalnim traženim značajkama / funkcionalnostima. Ponuditelj može ponuditi uređaj / program i s boljim tehničkim značajkama / funkcionalnostima, odnosno bolje tehničke izvedivosti pojedinog elementa / komponente.
Za svaki od ponuđenih uređaja te za ponuđeni program potrebno je priložiti proizvođački katalog ili drugu tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da ponuđeni uređaj i program zadovoljava minimalnu traženu značajku/funkcionalnost. Ukoliko iz kataloga ili druge tehničke specifikacije nije vidljiva ponuđena tehnička značajka / funkcionalnost, ponuditelj može dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika uređaja ili programa u Republici Hrvatskoj s naznakom o ispunjavanju vrijednosti traženih karakteristika.

Procijenjena vrijednost nabave: 560.000,00 kn bez PDV-a za dvogodišnje razdoblje.

U Pozivu utvrđene su okvirne količine predmeta nabave za dvogodišnje razdoblje, za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, a stvarne količine ovisit će o potrebama Naručitelja i raspoloživim financijskim sredstvima.
Naručitelj zadržava pravo naručivanja dodatne količine fotokopirnih strojeva, a u skladu s potrebama i obujmom posla pod uvjetima ne lošijim od ponuđenih u ponudi.

Mjesta isporuke i izvršenja usluge podložna su promjenama tijekom važenja okvirnog sporazuma zbog mogućnosti preseljenja korisnika na nove lokacije, otvaranja ili zatvaranja objekata krajnjih korisnika naručitelja. Točan broj mjesta kao i točne lokacije isporuke i izvršenja usluge utvrditi će se prilikom sklapanja Okvirnog sporazuma.
Ponuditelji su obvezni dostaviti tehničke karakteristike ponuđenih strojeva, kako bi naručitelj mogao utvrditi da ponuđeni strojevi odgovaraju minimalnim tehničkim karakteristikama.

Nakon ocjene sposobnosti ponuditelja koji su dostavili ponudu u predmetnom postupku, provesti će se aukcija valjanih ponuda.

Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za Dokumentaciju o nabavi i svu moguću dodatnu Dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak nabave. Pisani zahtjev za objašnjenjem i izmjenama vezanim za Dokumentaciju o nabavi je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom 5 (petog) dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Svi upiti za pojašnjenjem dostavljaju se putem elektroničke pošte na e-mail: nprsa@pleter-usluge.hr i aeres@pleter-usluge.hr.

Lijep pozdrav

1. Model i tip aparata
Količina Tip cijene Iznos
115 komad
Jedinična cijena
2. Model i tip aparata
Količina Tip cijene Iznos
7 komad
Jedinična cijena
3. Model i tip aparata
Količina Tip cijene Iznos
23 komad
Jedinična cijena
4. Model i tip aparata
Količina Tip cijene Iznos
3 komad
Jedinična cijena
Tip 1 - A4 c/b
Količina Tip cijene Iznos
2.960.000 komad
Jedinična cijena
Tip 2 - A4 c/b
Količina Tip cijene Iznos
220.000 komad
Jedinična cijena
Tip 2 - A4 boja
Količina Tip cijene Iznos
50.000 komad
Jedinična cijena
Tip 3 - A4 c/b
Količina Tip cijene Iznos
240.000 komad
Jedinična cijena
Tip 4 - A4 c/b
Količina Tip cijene Iznos
396.000 komad
Jedinična cijena
Tip 4 - A4 boja
Količina Tip cijene Iznos
124.000 komad
Jedinična cijena
Tip 4 - A3 c/b
Količina Tip cijene Iznos
4.000 komad
Jedinična cijena
Tip 4 - A3 boja
Količina Tip cijene Iznos
6.000 komad
Jedinična cijena

Dodatni dokumenti

Naziv dokumenta
Opis dokumenta
Odaberi datoteku za slanje
  1. 1. MODEL I TIP APARATA
  2. 2. MODEL I TIP APARATA
  3. 3. MODEL I TIP APARATA
  4. 4. MODEL I TIP APARATA
  5. PROGRAM ZA UPRAVLJANJE ISPISOM
  6. KARAKTERISTIKE PAPIRA FORMATA A4